Trang web thng tin cuc sng

Nhiệt độ nước thích hợp cho Macrobrachium rosenbergii sinh sản là 24oC -30oC. Trong khoảng nhiệt độ6623

Công nghệ sinh sản Macrobrachium rosenbergii: cách nắm bắt quá trình sinh sản và ấp nở của Macrobrachium rosenbergii-6623

khách thăm quan,请您发表Bình luận:

© 2023.
sitemap